VNShipping for WooCommerce

plugin banner

Tích hợp các nhà vận chuyển tại Việt Nam cho WooCommerce.

Author:awethemes (profile at wordpress.org)
WordPress version required:5.4
WordPress version tested:5.8.0
Plugin version:0.2.0
Added to WordPress repository:04-08-2021
Last updated:07-08-2021
Warning! This plugin has not been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.
Rating, %:0
Rated by:0
Plugin URI:https://github.com/awethemes/vn-shipping
Total downloads:1 148
Active installs:30+
plugin download
Click to start download

Chức năng chính

  • Hỗ trợ người dùng lựa chọn tỉnh/thành phố – quận/huyện – xã/phường lúc checkout.
  • Lấy giá vận chuyển dựa trên API đơn vị vận chuyển cung cấp cho người dùng khi checkout.
  • Đẩy đơn hàng sang bên đơn vị vận chuyển trong dashboard.
  • Quản lý trạng thái vận đơn trong dashboard.

HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ GIAO VẬN

  • Viettel Post (soon)
  • Giao Hàng Nhanh
  • Giao Hàng Tiết Kiệm (soon)

Screenshots
FAQ
ChangeLog