Totals for Sponsorkliks

Deze plugin toont het totaalbedrag dat verdiend is via SponsorKliks.

Author:Peter Boekelaar (profile at wordpress.org)
WordPress version required:4.2.3
WordPress version tested:5.5.5
Plugin version:0.1.5
Added to WordPress repository:16-09-2020
Last updated:28-12-2020
Rating, %:0
Rated by:0
Plugin URI:https://pboekelaar.wordpress.org/plugins/tota...
Total downloads:346
Active installs:20+
plugin download
Click to start download

Deze plugin toont het totaalbedrag dat verdiend is via SponsorKliks.
Het totaalbedrag kan op twee manieren worden getoond:

  • Via een shortcode op elke willekeurige plek op pagina’s of berichten;
  • Via een widget die in een sidebar of een footer getoond kan worden.

Gebruik plugin

Een shortcode
Bij gebruik van de shortcode is de syntax

[totals-for-sponsorkliks club="12345"]

waarbij het eigen clubnummer moet worden ingevuld. Standaard wordt het totaalbedrag getoond met Euro-teken er voor. De plugin houdt rekening met de standaard numerieke notatie van de local settings. Deze shortcode kan overal op de website geplaatst worden, in berichten of op pagina’s.

Voorbeeld:

Onze club heeft dankzij jullie [totals-for-sponsorkliks club="12345"] verdiend

Extra!
Er kunnen ook andere bedragen worden getoond, door aan de shortcode de parameter ‘commission’ toe te voegen. De bijbehorende bedragen kunnen interessant zijn om in verslag te tonen. De beschikbare commissie-codes zijn: transferred, qualified, pending en total.

Voorbeeld:

Er is nog [totals-for-sponsorkliks club="12345" commission="pending"] in afwachting van goedkeuring

Een widget
De widget kan na activatie van de plugin in de widgetlijst worden gevonden. Standaard zal rekening worden gehouden met de lay-out die het actieve thema gebruikt.

  • Vul het clubnummer in die u gekregen heeft van SponsorKliks
  • Vul een titel in voor de widget die op de gekozen plek zal worden getoond
  • Kies er wel of niet voor om het SponsorKliks logo te tonen in de widget
  • Het totaalbedrag in euro’s zal worden getoond. Vul een tekst in die voorafgaat aan het getoonde bedrag

Screenshots
ChangeLog