SEO AI

Các điểm mạnh khi đăng bài của SEO AI

Author:SEO AI (profile at wordpress.org)
WordPress version required:5.8
WordPress version tested:5.8.1
Plugin version:1.0.1
Added to WordPress repository:29-10-2021
Last updated:01-11-2021
Warning! This plugin has not been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.
Rating, %:0
Rated by:0
Plugin URI:https://seoai.vn
Total downloads:211
Active installs:10+
plugin download
Click to start download

Xây dựng nội dung SEO vô tận cùng SEO AI, cập nhật xu hướng content nhanh chóng
Các điểm mạnh khi đăng bài của SEO AI
Tự động lấy bài viết theo từ khoá
Không giới hạn website
Không giới hạn nguồn
Trộn bài viết thông minh.
Xây dựng bài viết hoàn chỉnh từ nhiều bài viết khác nhau
Tự động lưu ảnh, đặt ảnh đại diện cho bài viết
Tự động thêm tags
Tự động xây dựng liên kết nội bộ.
…. và còn nhiều nữa.