Poprawna Odmiana

Odmienia słowo ‘komentarz’ (a od wersji 0.6 również miesiąc), możliwość wyświetlania liczb słownie.

Author:Piotr "łysiu" Łysek (profile at wordpress.org)
WordPress version required:???
WordPress version tested:2.8.4
Plugin version:0.7a
Added to WordPress repository:29-09-2009
Last updated:09-12-2009
Warning! This plugin has not been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.
Rating, %:0
Rated by:0
Plugin URI:http://lysiu.pl/?p=87
Total downloads:816
Active installs:40+
plugin download
Click to start download

W wersji 0.7 dodałem odmianę daty w komentarzach, wcześniej o tym zapomniałem, ale jako, że nikt nie ocenia ani nie komentuje tej wtyczki, nie mogłem o tym wiedzieć. Dodatkowo planuje przeniesienie wszystkiego do filtrów gdyż teraz użycie the_time() na przykład w stopce powoduje również odmianę, co jest raczej niepożądane. Póki aby to obejść wystaczy wpisać w footer.php w stopce stałą, bądź dodać własną funkcję w ustawieniach pluginu.

Zmienia sposób wyświetlania linku komentarzy (a od wersji 0.6 również daty).

§ Konfiguracja:

 • Format wyświetlania: [komentarzy] jest zamieniane na odmienione słowo ‘komentarz’, a [liczba] na liczbę komentarzy.
 • Format wyświetlania daty: [dzien], [rok], [miesiac], a [] jest zamieniane na '-go'.
 • Format liczby: do wyboru slownie lub liczba. Jeśli wybierzemy slownie to np.: 1478 zostanie zamienione na: tysiąc czterysta siedemdziesiąt osiem. Maxymalna liczba komentarzy, która zostanie zamieniona na słowa to 9999. Przy większej liczbie komentarzy ilość nie zostanie zamieniona na postać słowną, niezależnie od ustawień. Zwiększenie tego limitu wymaga dodania kilku linijek kodu, więc to żaden problem…
 • Z dużej litery: do wyboru yes lub no – zamienia pierwszą literę tekstu na dużą.
 • Wyświetlane przy braku: ten tekst zostanie wyświetlony gdy nie ma żadnych komentarzy.

[Przykładowa konfiguracja]:

 • Format wyświetlania: [komentarzy]: [liczba]!
 • Format wyświetlania daty: [dzien] [miesiac], [rok] roku
 • Format liczby: slownie
 • Z dużej litery: yes
 • Wyświetlane przy braku: Komentarzy: brak!

§ Używanie własnej funkcji (>=0.5)

» Zmienne «

 • $wynik - wartość tej zmiennej zostanie wyświetlona po wykonaniu kodu.
 • $pat - calość przeformatowanego tekstu.
 • $ilosc - liczba komentarzy
 • $id - id wpisu
 • $liczba - przeformatowana liczba komentarzy
 • $komentarzy - odmienione słowo 'komentarz'
 • $rok - rok, w którym został opublikowany post
 • $miesiac - miesiąc, w którym został opublikowany post
 • $dzien - dzień, w którym został opublikowany post
 • $komentarzy - odmienione słowo 'komentarz'
 • $go - czyli poprostu '-go' 😉

» Przykład «

      if( $W_POKAZ ) // twój kod został wywołany w celu obróbki linku komentarzy
      {
        $liczba_rozlozona = $this->rozloz_liczbe( 8711 );
        $liczba_slownie = $this->zamien_na_slowa( $liczba_rozlozona );
        $odmienione_slowo_komentarz = $this->odmieniaj( $liczba_rozlozona );

        // Dla wpisu numer 48 zawsze będzie wyświetlana stała liczba komentarzy ( 8711 )
        // Reszta wyświetli się zgodnie z konfiguracją
        if ( $id == 48 )
          $wynik = ucfirst($odmienione_slowo_komentarz) . ': '.$liczba_slownie."!";
        else $wynik = $pat;
      }
      
      elseif ( $W_DATA ) // twój kod został wywołany w celu obróbki daty
      {
        if( $id == 1 )
        {
          $wynik = "30-go marca, 1963 roku";
        }
      }

 

» Uwagi «

 • Błędny kod zostanie zignorowany i zostanie wyświetlona nie zmieniony $pat
 • Nie można używać \ (back-slash)
 • Najlepiej używać prefixów dla zmiennych
 • W razie problemów wystarczy wyłączyć "Użyj własnego kodu" i zapisać ustawienia

Mam nadzieję, że wszystko jest ok, ale jeśli znajdziecie jakieś błędy poinformujcie mnie. Uwagi i pytania proszę umieszczać w komentarzach do tego [postu]. W razie problemów z wersją 0.5/0.6 zawsze możesz wrócić do starszej.