Persian Gravity Forms

plugin banner

This WordPress plugin extends the Gravity Forms plugin and its addons with the Persian language .

Author:گرویتی فرم پارسی (profile at wordpress.org)
WordPress version required:4.5
WordPress version tested:5.3.3
Plugin version:2.3.1.4
Added to WordPress repository:06-12-2014
Last updated:29-11-2019
Rating, %:96
Rated by:26
Plugin URI:https://wordpress.org/plugins/persian-gravity...
Total downloads:127 428
Active installs:20 000+
plugin download
Click to start download

گرویتی فرم پارسی
بسته کامل ایرانی ساز گرویتی فرم

Features

 • بسته کامل ایرانی ساز گرویتی فرم
 • ترجمه گرویتی فرم و افزونه های جانبی
 • راستچین سازی مدیریت و فرم ها
 • استان های ایران
 • شهرهای ایران
 • فیلد کد ملی هوشمند
 • دیت پیکر و تاریخ شمسی
 • پیش نیاز و هسته مرکزی درگاه های پرداخت
 • واحد پولی ریال و تومان
 • اسنیپت های بکار رفته کاربردی
 • امکانات فراوان دیگر

Compatibility

 • آخرین نسخه وردپرس
 • هسته گرویتی فرم
 • برای تهیه هسته گرویتی فرم کلیک نمایید GravityForms.com

FAQ
ChangeLog