WP Horoscope

plugin banner

WP Horoscope – Cung hoàng đạo cho wordpress giúp hiển thị thông tin trong ngày của các cung hoàng đạo.

Author:Vô Minh (profile at wordpress.org)
WordPress version required:3.0.1
WordPress version tested:4.0.35
Plugin version:1.0.0
Added to WordPress repository:17-09-2014
Last updated:17-09-2014
Warning! This plugin has not been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.
Rating, %:0
Rated by:0
Plugin URI:http://laptrinh.senviet.org
Total downloads:1 149
Active installs:10+
plugin download
Click to start download

WP Horoscope là một plugin rất hay, cho phép bạn lấy thông tin trong 1 ngày của các cung hoàng đạo cho wordpress. Hỗ trợ bạn hiển thị trong widget hoặc trong shortcut.
Rất hiệu quả và tiện lợi cho các bạn thích cung hoàng đạo.

Plugin hỗ trợ hai vị trí hiển thị là trong sidebar và trong shortcode

Cộng đồng wordpress Việt Nam

Dành cho nhà phát triển

Hướng dẫn : Viết plugin WP Horoscope – Cung hoàng đạo cho wordpress
Github : wp-horoscope


Screenshots