Đẩy Thông Báo Woocommerce tới Telegram

plugin banner

Đây là plugin giúp đẩy thông báo đơn hàng Woocommerce qua Telegram BOT. Phát triển…

Author:Tám Tinh Tế (profile at wordpress.org)
WordPress version required:5.0
WordPress version tested:5.7.12
Plugin version:1.0.1
Added to WordPress repository:30-04-2021
Last updated:01-05-2021
Warning! This plugin has not been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.
Rating, %:84
Rated by:5
Plugin URI:https://tamtinhte.vn/wc-telegram-bot
Total downloads:1 455
Active installs:200+
plugin download
Click to start download

Plugin giúp đẩy thông báo đơn hàng Woocommerce qua Telegram BOT. Phát triển bởi Tám Tinh Tế.

Hướng dẫn sử dụng bằng video

Các trạng thái hỗ trợ:

 • Gửi thông báo khi có đơn hàng mới.
 • Gửi thông báo khi đơn hàng đã hoàn thành.
 • Gửi thông báo khi hủy đơn hàng.
 • Gửi thông báo khi hoàn tiền đơn hàng.

Có thể đẩy thông báo tới Telegram cá nhân hoặc Group.

Các dữ liệu tuỳ chỉnh:

 • Hiển thị Mã đơn hàng bằng: %%order_id%%
 • Hiển thị Tên sản phẩm bằng: %%product_name%%
 • Hiển thị Họ khách hàng bằng: %%first_name%%
 • Hiển thị Tên khách hàng bằng: %%last_name%%
 • Hiển thị Email bằng: %%billing_email%%
 • Hiển thị Số điện thoại bằng: %%billing_phone%%
 • Hiển thị Địa chỉ bằng: %%billing_address%%
 • Hiển thị Phương thức thanh toán: %%payment_method%%
 • Hiển thị Phương thức giao hàng: %%shipping_method%%
 • Hiển thị Ngày đặt hàng bằng: %%created_date%%
 • Hiển thị Ngày hoàn thành đơn hàng: %%completed_date%%
 • Hiển thị Ghi chú của khách hàng: %%customer_note%%
 • Hiển thị Tổng tiền bằng: %%total%%

Cài đặt API

 • Token BOT: Mở Telegram tìm BotFather, chat /newbot để tạo BOT và lấy thông tin Token.
 • ID Chat Telegram: Bạn có thể nhập nhiều ID chat, cách nhau bởi dấu phẩy (Cá nhân hoặc Group).

Screenshots
FAQ
ChangeLog