MOC Woo Combo Offer Free

plugin banner

Plugin hỗ trợ bạn tạo ra combo các sản phẩm thường bán cùng nhau cho…

Author:Mộc (profile at wordpress.org)
WordPress version required:5.0.0
WordPress version tested:5.4.6
Plugin version:1.2.0
Added to WordPress repository:02-06-2020
Last updated:03-06-2020
Rating, %:100
Rated by:1
Plugin URI:
Total downloads:977
Active installs:10+
plugin download
Click to start download

Plugin hỗ trợ bạn tạo ra combo các sản phẩm thường bán cùng nhau cho website sử dụng WooCommerce. Giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh số cho cửa hàng của bạn.

Tính năng

  • Dễ dàng thêm sản phẩm vào combo chỉ bằng ID
  • Thêm tối đa 2 sản phẩm vào combo của bạn
  • Người dùng dễ dàng tùy chọn những sản phẩm trong combo để mua
  • Hỗ trợ shortcode ‘[moc_wco]’ để hiển thị nơi bạn muốn

Cài đặt

  1. Upload /moc-woo-combo-offer-free/ to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
  3. Go to MOC Plugins > WooCoomerce Combo Offer to configurate it.

Screenshots
ChangeLog